Sinan Tuncay

Sentetik

29 Eylül - 29 Ekim 2016

Sinan Tuncay’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi «Sentetik», sanatçının son üç yıl içinde hazırladığı fotoğraf ve video çalışmalarını bir araya getiriyor. Çekilen ve bulunan
imajlarla oluşturulan detaylı kolajlar, ataerkil yapının şekillendirdiği toplumsal cinsiyete, melankolik bir Türk nostaljisi üzerinden yaklaşıyor.
Video enstalasyon projesi “Annem Evde Yok”, 90’ların özel televizyon kanallarıyla birlikte yarı-mahrem bir boyut kazanan Yeşilçam melodramlarındaki konformist kadın
temsillerine odaklanıyor. Bilindik kadın mizasenleri, merdivenli film setlerinin maketlerinde yeniden canlandırılıyor. Ev sahnelerinin kadın tiplemelerini konumlandırdığı
pasif iç yaşamın döngüselliği gibi, hiç durmadan tekrar eden jester de hafızanın yinelenen yapısına işaret ediyor. Sergide yer alan bir diğer video projesi ‘‘Kanka’’, bu kez
enstitüleşen erkek temslini, özellikle okul atmosferinde deneyimlenen ergenlik ritüelleri üzerinden ele alıyor. Ergen narsisiziminin şekillendirildiği tutkulu dostluk,adeta
erkekliğin sınandığı homoerotik bir rekabet aracına dönüşüyor. Sanatçının en son fotoğraf projesi ‘‘Devrik’’ ise, hırpalanmış iktidar mekanları üzerinden, cinsiyetleşen ve
artık işlevini yitirmeye yüz tutmuş enstitülerin geometrik okumasını sunuyor. Devrik mekanlarda, aldıkları tüm darbelere rağmen ayakta kalmakta direnen merdivenler,
hayatta kalma umudunu taşımaya devam ediyor. Sergi, yapay saçların titizlikle muhafaza edildiği ‘Sentetik Harem’in cinsiyet koleksiyonuyla açılıyor; sanatçının, kadın ve
erkek temsili arasında duram eklektik bir arzu nesnesini kendi suretine uyarladığı otoportresiyle sona eriyor.
«Sentetik», Minyatür Sanatı’ndan esinlenerek tek kaçışlı perspektife ters duran, iki ve üç boyut arasında seyreden, fotografik hiyerarşi dünyaları sunuyor. Gerçeği,
minyatüre; kamuyu, özele dahil eden imajlar, seyirciyi, cinsiyetin modernite ve muhafazakarlık çelişkilerini deneyimlemeye davet ediyor. «Sentetik», Türkiye’nin bekaret
ve ataerkil erkek imajı etrafında fantazileşen heteronormatif yapısına dikkat çekiyor; suni cinsiyet dünyalarndan bir çıkış yolu arıyor. Sinan Tuncay’ın C.A.M. Galeri’deki
ilk kişisel sergisi 29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında galerinin yeni mekanında görülebilir.