Karma Sergi

Dieter Mammel, Mahmut Celayir, Murat Durusoy, Neslihan Başer, Serkan Yüksel, Sinem Yıldırım, Yusuf Aygeç

Pastoral Diyaloglar II

17 Kasım – 31 Aralık 2016

C.A.M. Galeri sonbahar aylarında toprağın ve doğanın o erişilmez gizemini, gücünü ve devinimini farklı mediumlar ile aktaran sanatçılardan
oluşan bir grup sergisi düzenliyor. Celayir, bitkilerin form ve renk çeşitliliğini kozmik bir hareketin döngüsü içinde resmederken, Murat
Durusoy, tecavüze uğrayan kentlerin doğa karşısındaki çırpınışlarını fotoğraflarıyla belgeliyor. Neslihan Başer, insan ve doğa ilişkilerini kumaş
ve nakışlarla oluşturduğu resimleri ile aktarıyor, Yusuf Aygeç ise kayıp cennet arayışlarını desenleri ve parçalanmış tuvalleriyle izleyiciye
sunuyor. Serkan Yüksel, kağıt kesim resimleriyle günümüz insanının içinde bulunduğu şartlarla hayvanları özdeşleştirerek eleştirisini yapıyor.
Dieter Mammel, insan bedeninin devinimini ve doğa ile uyumunu sade bir dille ham canvas üzerine mürekkep ile aktarıyor. Sinem Yıldırım,
sonsuz hazzı somutlaştırdığı postmodern cennet tasvirlerini yağlı boya çalışmalarıyla izleyiciye sunuyor.
Murat Germen ise çalışmasında, küresel eğilimler ve ekonomik şartların tarihsel geçmişe sahip kentlerdeki çok katmanlı geleneksel yapıyı
zorlaması, kent dokusu ve onu oluşturan bileşenlerinin mutasyona uğraması gerçeğıne vurgulama yapıyor.
Pastoral Diyaloglar II hep birlikte çıkılan bir yolculuk, bir varolma deneyimi, bir başka deyişle kayıp cennet ve kimlik arayışıdır.
Sergi 17 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izlenebilir .