Sidar Baki

Oyuna Devam

26.11.2020 - 10.01.2021

C.A.M. Galeri 2020 yılını Sidar Baki’ nin ‘Oyuna Devam’ sergisi ile uğurluyor.Sidar Baki’ nin üretim yolculuğunda ana temalarının devamı niteliğinde olan “Oyuna Devam” serisi,sanatçının resimlerindeki kurgusal değerleri koruyarak yeni ifade biçimleri ve plastik yaklaşımlar aradığı bir sürecin yansımaları olarak düşünülebilir.

Sidar mekanın içinde oyun kuran bir çocuğu göstererek doğa-kültür ikilemine bir göndermede bulunuyor. Üstelik ‘oyun’ giriyor işin içine. Sanat bir oyundur, insan doğayla oynar! Oyun bir varoluş ve insanın evrilme aracıdır. Kültürün ta kendisidir. Zaten yapıt da bizi o düşünceye çekiyor yeniden: oyun oynamak, imgelemle ilişkilidir.”                          Hasan Bülent Kahraman

Sanatçı: “Benim deneyimlediğim, çevremizi saran ve her geçen gün artan bu beton yığınının içinde yaşayan insanın durumu… Terk edilmiş mekanlar, tanımını yapmakta zorlandığımız alanlar içerisine yerleştirdiğim çocukların hikâyesi… mekândan bağımsız oyun oynayan çocuklar, onların oyunları hayâl dünyalarının ve yaşamak istediklerinin belgesini sunar bize…

Oyun çocuğa güven duygusu verir. Dolayısıyla bulunduğu mekân,nerede olduğu önemsizleşir.”diyerek eserlerinde çokça vurgu yaptığı mekan-çocuk-oyun kurgusuna bir açıklama getiriyor.

Baki için sanat da oyun da gerçek dünyadan uzaklaşıp kurgusal bir dünya yaratmakdır. İnsan sanatla uğraşırken kendini zamandan kopmuş gibi hisseder, bu oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer. İkisi de özgürleştirici eylemlerdir. “Bugün, varolanı resmetmeye çalışmak umudu teşvik eden bir direniş eylemidir,” diyor John Berger bir denemesinde; Baki’nin resimleri de biçim ve madde güdüsü arasında perçinlenen umudu teşvik eden formlardır.