Karma Sergi

Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci, Nihal Martlı

Hafif Pembeleşinceye Kadar…

21 Haziran - 25 Temmuz 2018

«Kadın olma» sorunsalı, küresel boyutta toplumların gündeminin merkezinde güncelliğini korumaktadır. Cinsiyet farklılığının sosyal boyutunun ihmal edilmesi ve ataerkil toplum yapısının kadın bedeni üzerindeki baskısı dolayısıyla ezilen, öldürülen, tecavüze uğrayan, şiddete maruz kalan ve ikinci sınıf olarak nitelendirilen, kendisine atfedilmiş kalıpların dışında var olma mücadelesi vermeye çalışan kadının sesi, «Hafif PembeleşinceyeKadar…» sergisinde sanat aracılığı ile bir kez daha duyurulmaya çalışılıyor.

Düşsel yaşamda son derece önemliymiş gibi resmedilirken, gerçek yaşamda nasıl değersizleştirildiğinin, şiirlerde romanlarda tüm konuyu kaplarken tarihte nasıl hiç görülmez hale getirildiğinin, masallarda filmlerde hükümdarların yaşamlarına hükmederken gerçek hayatta erkeğin parmağına yüzük geçirdiği kölesi haline nasıl dönüştürüldüğünün hesaplaşması bir kez de bu sergi aracılığıyla ele alınıyor.

«Hafif Pembeleşene Kadar…» başlıklı karma sergi; kadın sorunlarını sanatsal üretimlerinin merkezine koyan ve farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getiriyor. Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci ve Nihal Martlı’nın yer aldığı sergi 05 Mayis – 05 Hazıran tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de görülebilir.