Merve Denizci

Söylen(e)meyen

07 - 30 Mayıs 2015

Merve Denizci “Söylen(e)meyen” adını verdiği ilk kişisel sergisinde korku ve güzelliği izleyiciye aynı anda hissettiriyor. 2011’den bu yana farklı zaman ve mekanlardan topladığı imajları ortak bir mekanda yeniden kurgulayarak elde ettiği kompozisyonlarındaki dinginlik, izleyiciyi bir yandan kendine çekerken bir yandan da imajların gerilimli yapısıyla sarsıntıya uğratıyor. Kullandığı sakin atmosfer ve renkler, hiçbir ipucu bırakılmadan katledilmiş hayvan imgeleriyle bir kırılmaya neden oluyor.

Denizci’nin işleri kurguları gereği izleyiciyi birçok soruyla karşı karşıya bırakırken, eski ve geleneksel mekanlara yerleştirdiği küçük kızların nötr ifadeleri mağdurluğa ve suçluluğa bir mesafe koymakta; oluşan bu mesafeyse işlerin genelindeki belirsizliği sağlamlaştırmaktadır.

Sergide, sanatçının 2014’de başladığı video çalışmaları da yer almakta.

Resimlerindeki dingin ortam videolarda da hakim. Yalnızca bir imgenin yavaşça kıpırdadığını gördüğümüz hareketli yüzeyler, resmi zamansallığından koparmadan devinimli hale getiriyor.
Siemens Sanat “Sınırlar ve Yörüngeler” (2014) yarışmasında başarı ödülü kazanan ve Cite Internationale des Arts Paris ve St. Pucherie Lisesi’nin organize ettiği “Türkiye den Yeni Nesil Genç Çağdaş Sanatçılar” (2015) yarışmasında finalistlerden biri olan Merve Denizci’nin ilk kişisel sergisi “Söylen(e)meyen” 5-30 Mayıs tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izlenebilir.