Cemal Gürsel Soyel – Hakan Çınar

Sublime

2 Kasım - 2 Aralık 2017

Bir ressam ve bir heykeltraş ‘Sublime’ sergisinde bir aradalar. Her ikisi de bilinçaltlarındaki katmanları ayrıştırarak farklı malzeme ve tekniklerle biri soyut diğeri figüratif görsellikte yapıtları ile bu sergide izleyici ile buluşuyorlar.
Cemal Gürsel Soyel’in hem şiirsel hem de agresif nitelikler taşıyan soyut kompozisyonları yüzeyi kazıma ve çizme eylemleriyle, boyanın bir kısmını zeminden kaldırarak daha derin katmanları ortaya çıkartıyor. Damlatma, sıçratma, biçim ve çizgilerle gerçekleştirdiği rastlantısal oyunlarla yapıtlarına bir görsel güç katıyor.
Hakan Çınar heykellerinde, düşünen, gören, işiten ama aynı zamanda unutan, yanılsamayı gerçekmiş gibi gösteren ve şekil değiştiren bu beden aracılığıyla geçmişin bugünün söz dizimi ile ne dediğini arıyor. Kuşaklar arası aktarımın sekteye uğradığı anları, duyguları ve durumları vurgulamayı tercih ettiği heykel pratiğinde çoğu zaman sıkışık bir düzen ve kapalı
bir form arayışı da bunun sonucu olarak kendini gösteriyor.
Bu sezon C.A.M. Galeri’nin temsil ettiği sanatçılar arasına katılan Soyel ve Çınar 2018’de gerçekleşecek kişisel sergilerinden önce sanatseverlere son yapıtlarından bir seçki sunuyorlar.

Sergi 2 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında izlenebilir.