Oğuz Kaleli

SOLITUDE

04.03 - 01.04.2023

“Solitude” başlıklı bu sergide sanatçı, konstrüksiyonları farklı formlarla bağdaştırarak oluşturduğu figür ve mekan ilişkisi bağlamında hem geçmişten beslenerek, hem de gelecekle bir bağ kurarak çağımızın zorluklarına gönderme yapmaya çalışıyor.
Çalışmaların bazılarında kayboluşu, bazılarında o kayboluşlardan çıkışı aktarmayı amaçlamakta. Yapıtlarında kişisel birikimlerinden yola çıkıp, doğave zaman olaylarını baz alarak, bazen duyu organlarımızla bile deneyimleyemediğimiz gökyüzündeki denge, yer altındaki oluşumlar, insanların doğa üzerindeki etkileri, kontrolsüZ kentleşme gibi faktörleri ortaya koyuyor. Kullandığı her konstruksiyon parçasını, bir çizgi ,doğal ve yapay olan oluşumların hareketlerini temsil eden bir veri olarak ele aldığında, bu verilerin birleşimiyle oluşan ritmik formda hem şimdiki zamanın gelecekle kurduğu bağı aktarırken, hem de insanları da bu aktarımlarda konuşlandırarak gelecekte bir varolabilme arayışının peşinde…