Sevim Sancaktar

Self

27 Eylül- 3 Kasım 2012

C.A.M Galeri 27 Eylül – 3 Kasım 2012 tarihleri arasında  Sevim Sancaktar’ın “Self” isimli  sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kimlik, sınır ve yersizlik hisslerini aidiyet çerçevesinde biraraya getiren Sevim Sancaktar, bu gelgitler etrafında oluşan kırılgan çemberi anlamak için bir deneme sunuyor. Kimlikler üzerinden varol(ama)ma hissini belki anlama değil ama hissetme çabası.

 

Sancaktar bir yandan kendi ailesinin Balkanlardan göç ettiği sürece tanıklığını sorgularken, bir yandan da Riga`da gittigi bir sanatçı misafirlik programı sürecinde Sovyet döneminde Letonya`ya gelmiş diğer Sovyet ülke vatandaşlarının yaşadığı vatandaşlık sorunu üzerine ürettiği işleri de sergiye dahil ediyor. Yaşanılan ülkeden gitmek veya ülkede kalmayı tercih etmenin, değişen kimlikleri ve insanların hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını iki farklı hikaye üzerinden irdeliyor. Yer değiştirmelerin mevcut sistem ve devlet düzeninin değişmesiyle farklı hikayeleleri getirebildiği benzer noktaları tekrar hatırlatryor.

Sergi daha önce üretilmiş fotoğaf ve dökümanlardan da yola çıkarak temsil etme sorunsalını sergiye dahil ediyor. Zaman içerisinde değişime/dönüşüme uğramış “self” kimlikleri irdelemeye çalışıyor, yeni kimlikleri veya kimliksezliştirmeleri düşünmeye katkıda bulunuyor.