Emir Uras

Sacred

2 Mayıs - 2 Haziran 2013

“Bu sergide, insanın içinde barındırdığı kutsallık hissini tetikleyen ve
yüzleşmesini sağlayan şekilleri araştırdım.
 
Her şekil kendi duruşu ve ifadesi ile yüceliği kutlayan, yerden bağımsız bir cisme dönüşüyor. Saflığı, güzelliği ve hayatın kaynağının sonsuzluğunu simgeleyen…
 
Bütünden kopmaksızın kendilerini ifade ediyor, birlikteki çokluğu, çokluktaki birliği anlatıyorlar.
 
Kendi karakterlerini yansıtmalarına rağmen, birbileri ile olan ilişkilerinde
parçalanmış bütünliğü ifade ediyorlar.”   
Emir Uras