Cenin

Protez Bellek

06 - 28 Şubat 2014

Cenin’in ilk kişisel sergisi olan Protez Bellek’i 6 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de.

Cenin için yaşamın sırrını görmek ve onu yaratmak esastır. Onun dünyası, sezginin hâkimiyeti üzerine kurulmuştur. Materyal dünya ile gizli dünyanın “buluştuğu” yerde bulunan Cenin, sanatı duyu ötesi, ölüm sonrası ve doğum öncesi ile temas kurma vasıtası olarak algılamaktadır. O, kadim bir varlık olarak, bu dünyadaki serüveninin başlangıcından itibaren deneyimlerini farklı sembollerle ifade etmiştir. Evrensel mirasa ait olan ve bilinçdışında/duyu ötesinde saklanan bu ortak semboller, birer yankı, işaret ve telkindir. Cenin, evrendeki kayıp cenneti ararken, örtük anlamların içine sızarak, gizli dünyalara götüren bir kılavuz haline gelir
Protez Bellek’te kişisel, karmaşık, ikonografik görsel hazinesi ile kaynaştırdığı evrensel arketipler, semboller, bilinçaltı mesajlar, formlar ve renkler aracığı ile kendi kendini iyileştirme ihtiyacını açığa çıkarıyor.