Oğuz Kalelİ

Oğuz Kaleli çizginin farklı biçimlerini kendine özgü farklı yapılara dönüştürüp akrilik veya yağlıboya tekniğiyle tuval üzerine yansıtmaktadır. Çizgilerini bambu, tahta ve  eski inşaat demirleriyle oluşturduğu çok katmanlılık,düzenli karmaşıklık hissinin verdiği ritim etkisinden ilham alarak oluşturmuştur. Bu oluşumları detaycı bir prensiple mimari konstrüksiyonu ve soyut formları ele alarak yansıtmıştır. Eserlerinde ki temalar figür ve mekan ilişkisi bağlamında yeni düşüncelere açıktır.