Sidar Baki

Hiçbir Yer

7 Mart – 7 Nisan 2019​

Sidar Baki’nin ilk kişisel sergisi ‘Hiçbir Yer’ Mart ayında C.A.M. Galeri’de izleyici ile buluşuyor. 

    Tuvallerinde içinde bulunduğu ortam ve koşullarla olan etkileşimini dile getirme çabası içinde olan sanatçı, konularının öğretmen olduktan sonra karşılaştığı olaylarla şekillendiğini belirtmekte. Çevrenin onda yarattığı etkiyi resimleştirmeyi seven Baki, çizdiği bu çevreye insanı yerleştirerek kendini ifade etmekte. Mekanların sıkışık, sınırlayıcı, kaotik, betonarme ve izole edici halleri içinde çocukları ön plana çıkarıyor. Bu çocuklar çevreden kopuk, yalnız, kendi kendilerine oynayan çocuklar. Mekanlarla çocuklar arasında kurulan bağla aslında imge çocuk olsa da yalnız, durağan, yitirilmiş ve terkedilmişlik içindeki insana atıfta bulunuluyor.

     «Görev yaptığım bölgedeki koşullar, olaylar ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntılar ve tüm  bunlardan en çok etkilenen çocuklar ile öğrencilerim olan  çocukların resimlerimde rolü çok büyük oldu. Onlar benim hayatıma karıştıkça resimlerime dahil oldular. Özellikle öğrencilerimi resim yaparken izlemek, heyecanlarına ortak olmak, kısıtlı imkanları, ellerinden alınan oyun mekanları, betonlaşma, bozulma ama yine de buna direnen bir çocuk olma halinin beni derinden etkilediğini söyleyebilirim. Çocukların resim yapmaya odaklanan enerjilerini ve yarattıklarını seyrederken gözlerindeki neşeyi görmek hayranlık uyandırıcıydı. Üstelik bunu mekandan bağımsız yapıyorlardı. Kirlenen dış dünya; güven vermeyen, bazen kasvetli bazen tehlikelere açık metruk mekanlar olarak resme dahil oldu. Bu tekinsiz mekanlara aldırış etmeyen çocuklar tüm saflıklarıyla oyunlarını oynuyor, resimlerini yapmaya devam ediyorlardı, belki de o mekanlara sığınıyorlardı. Hareket, iş ve her türlü devinimin olduğu bu mekanlar resimde yerini derin bir sessizliğe bırakıyor, resim her yerin ve hiçbir yerin resmine dönüşüyordu.»

 Sergi 7 Mart – 7 Nisan 2019 tarihleri arasında C.A.M. Galeri de izlenebilir .