Ayşe Bezenmiş | Arda Diben | Peter Hristoff | Seldem Kargı | Gülfem Kessler | Nunzio Paci | Cemal Gürsel Soyel | Yavuz Tanyeli

Just on Paper

08.02. – 03.03.2024

Sanatlarını farklı disiplinlerde ortaya koyan sanatçıları “kâğıt üzerinde” ortak bir diyalogda buluşturan “Just on Paper” adlı sergi,
8 Şubat – 3 Mart tarihlerinde C.A.M. Galeri’de izleyicilerle buluşuyor.

Sergide kâğıdın sanatçının üretimindeki en temel malzeme olduğuna dikkat çekilirken, farklı kullanım alanlarında nasıl değişkenlik gösterip sanat pratiklerine nasıl yansıdığının, nasıl özgün bir dışavuruma dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Bir sanat yapıtının oluşmasında ilk fikrin üzerinde şekillendiği kâğıt, düşüncelerin soyuttan somuta ilk geçiş hali. Herhangi bir fikrin dış dünyayla ilk teması ve sanatçının dışavurumunun kâğıt aracılığıyla gerçekleştirdiği bu durumlar, soyut ile somutun ilk buluşması olarak değerlendiriliyor.

Ayşe Bezenmiş, Arda Diben, Peter Hristoff, Seldem Kargı, Gülfem Kessler, Nunzio Paci, Cemal Gürsel Soyel ve Yavuz Tanyeli gibi farklı sanat disiplinlerinden gelen sanatçıların kağıt üzerine yapılmış işlerinden oluşan sergi, kâğıdın yaratma sürecindeki yerini, bunun hangi noktalarda sanatçıyla buluştuğunu ve ne kadar farklı alanlarda değerlendirilebileceğinin örneklerini izleyiciye sunuyor.