Karma Sergi

Burcu Yağcıoğlu, Matt Lifson, Nihal Martli, Şinasi Bozatlı, Yasemin Kaçkar Demirel

Imagine

15 Eylül- 9 Ekim 2011

C.A.M Galeri / Akaretler, sezonu İstanbul bienaliyle eş zamanlı olarak gerçekleşen “Imagine” sergisi ile açıyor. Sergide Ceyda Aldemir P. , Matt Lifson, Burcu Yağcıoğlu, Nihal Martlı, Şinasi Bozatlı, ve Yasemin Kaçkar Demirel’in eserleri “Imagine” teması etrafında buluşuyor.

Günümüz dünyasında günden güne artan savaşlar, felaketler, gitgide mahvolan doğa süre-giderken; değerler ve insanlık -bu düzenin içinde yer alan her yapı, her birey kadar sanat da- sürekli zarar görüyor. Ve tüm bunların ortasında bütün heybetiyle duran tiran, kapitalist sistem her şeyi yuttuğu gibi sanat dünyasını da ele geçirirken bizler bunları izlemeye maruz kalıyor ve sadece hayal edebiliyoruz.

… Benim bir hayalci olduğumu söyleyebilirsin // ama ben yalnız değilim
Umarım bir gün sen de bize katılırsın…
John Lennon bu sözleri yazdığında yıl 1971’di. Ve hala bu ütopyaya sahip çıkanlar var. Imagine hayal edilenlere ve hayal etmeye dair bir sergi. Latincede “hiçbir yerde bulunmayan” anlamına gelen ütopya kelimesi, bu sergide yer alan her sanatçının, zihninde yarattığı o ‘ülke’yi, ‘yer’i birbirinden farklı dünyalarına giden bir yol’u da tarif ediyor. Ve Imagine sergisi, bizi birbirinden başka resimsel dokular, anlamlar ve imgeleri barındıran o farklı yerleri keşfe davet ediyor.
Sanatçılar için resim yapmak kendi dünyalarını ve ütopyalarını ortaya koymak, dünyanın bu aşırı gerçekliklerine meydan okumak ya da onlara rağmen yeni bir dünya tahayyül etmek için bir araç.

Bugün yozlaşmaya devam eden dünyaya dair imgelerimiz o kadar güçlüdür ki ütopyaları maskelerler. Ama Oscar Wilde’ ın “Hepimiz çamurun içindeyiz, ama bazılarımız yıldızlara bakar” sözlerinde olduğu gibi yıldızlara bakmaya devam eden birileri var.
Just imagine…