Mahmut Celayir

Hesareg

1 Şubat - 3 Mart 2018

Mahmut Celayir üç yıl aradan sonra C.A.M. Galeri’deki dördüncü kişisel sergisini 1 Şubat’ ta açıyor.

Büyük boyutlu çalışmaların yer aldığı bu sergide sanatçı resimleriyle toprak anlatımlarına devam ediyor. Daha soyut, kararlı ve akışkan formlar içinde pastoral bir hafızanın izlerini süren Celayir, yıpranmış ve hırpalanmış olanın peşinde gidiyor. Kağıt kolaj eklemelerinin yoğun olduğu bu resimlerde organik bir dokunun yarattığı görsel titreşimlerle kozmik bir alan duygusu içinde direngen ve öfkeli bir hareket alanı oluşturuluyor. Sanatçı, ışık ve gölgenin, karanlık ve aydınlığın ebedi çatışmasının yarattığı gerilimleri görsel bir malzeme olarak yapıtlarına yansıtmakta, evrenin ve insanın kadim varolma sancısının süreçlerine bir toprak ve zaman anlatımı dahilinde değinmektedir. Resimlerde yer yer görünen gazete yazıları ve tekstler bize kolektif bir hafızanın yanısıra güncel dokunuşların ipuçlarını vermektedir. Hesareg, sanatçının doğa gezintileri yaptığı bölgede mitik çağrışımlar yapan yerel bir dağ ismidir.