Neslihan Başer

Kalpten Duyulan

7 - 30 Nisan, 2016

Neslihan Başer «Kalpten Duyulan» adlı ikinci solo sergisinde, doğa, kadın ve aidiyet kavramlarının birbiriyle olan ilişkilerini romantik
ve melankolik bir bakış açısıyla tuvallerinde işliyor.
Sanatçı, kendi nakış ve dikiş makinaları ile ürettiği farklı dokulara sahip nakışları birlikte kullanarak, önceki üretimlerine göre
yoğunlaştırarak, işlerine teknik açıdan farklı bir boyut kazandırıyor. Başer, 19. Yüzyıl romantizm akımındaki resimlere benzer bir
biçimde doğanın içerisinde yalnız konumlandırılmış insan figürüne, renkli kumaş parçaları arasında adeta doğal ortamlarına
«batmış» kadın karakterler üzerinden atıfta bulunurken; içerik açısından da enigmatik bir derinliğe doğru gitme çabası içerisinde.
Doğa ile bir bütün olduğunu bilen kadının, içsel hesaplaşmaları sonucunda kalbinde duyduğu korku ve kaygı zaman içinde huzur
verici ve özgürleştirici bir yalnızlığa dönüşüyor. Sanatçının resimlerinde yoğun bir biçimde işlenerek iç içe geçmiş nakışlar ve iplikler
duygu ve düşüncelerin birbirine hükmetme çabasını simgeliyor.
«Kalpten Duyulan» sergisi 07 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de görülebilir.