Ayşe Bezenmiş

Altın Çağ

8 Nisan - 15 Mayıs 2017

 C.A.M. Galeri Nisan ayında Ayşe Bezenmiş’in Altın Çağ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Sanatçının figürleri başka bir dünyanın ifade biçimidir. Naif, us ötesi ve bilinçaltının figürde yansımasıdır. Bu bağlamda bilinç altının katıksız zerafeti figürlerinde görülür. Doğadaki nesneler ve canlılar birbiriyle etkileşim halindedir. Eser yaratılmadan önce nesneyle yani doğa ile ilişkilidir. Bu bağlamda Albert Dürer şöyle söylemiştir: ‘‘Sanat, gerçekten doğadandır, kim onu doğadan koparıp alırsa, ona sahip olur.’’ Doğadan koparmak ve o doğayı başka düzlemlere aktarmak sanat yoluyla gerçekleşir. Bezenmiş’ in imgeleri de bu yolla edinilmiş imgeler yığınıdır. Doğadan kopartılmış olanın zihinsel yansımalarıdır. Yani görünen dünyanın zihinsel olumlamasıdır.

Alışılmış desen yapısının dışında işler üreten sanatçı, desenlerinde mantık dışı kavramları bir araya getiren kompozisyonlar oluşturmuştur. Bunu yaparken hayvan imgelerini resimlerinde sık sık kullanır. Bu bağlamda, kargalar, zebra, zürafa ve çeşitli hayvan iskeletleri sanatçının desenlerinde oldukça fazla görülür. Hayvan imgeleri figürlerin içinde bulunduğu ussal durumun biçimlenmesidir. Bunun yanısıra, figürlerin genel yapısıyla da oynayan Bezenmiş, biçimleri başkalaştırarak farklı düzleme indirgemektedir. Başka bir ifade ile figürlerin genel yapısı sanatçının içinde bulunduğu zihinsel sürecin yansımasıdır. İzleyici bu zihinsel sürecin gerçekleriyle karşı karşıya kalır.