Nermin Ülker

Penceremden

20 Aralık 2012 - 1 Şubat 2013

« Ailem « bütünken » açık pencerelerde uyurduk, bütünlük bozulunca pencelerim kapanmaya yüz tuttu. Demir parmaklıklarla örülmüş, camların gri boyalarla boyandığı bir döneme girdim. Hayatı belki bu yüzden pencere üzerinden tanımlamaya başladım… »

 

Eğitim süreci boyunca irdelediği, heykeli var eden espas problemini kendi yaşamındaki olgularla örtüştüren Nermin Ülker, kendi yaşadıklarını – hayatta, iş yerinde, hastanede, evde, okulda, sevgilileriyle, sokakta – ve ülkede gördüğü küçük, büyük (mikro-makro) faşizimleri köşelerle tanımlamaya çalışıyor. Bu sergide doğrular, planlar, boşluklar, ve doluluklar kurgularıyla, yönlenmeleriyle Nermin Ülker’in yaşamındaki gerilimlerden referans alıyorlar.

 

Nermin Ülker’ in pencereleri malzemesiyle ve biçimiyle katı bir dünyayı imgeliyor. Pencereler onun özel, yuvarlak, sıcak, klasik dünyasını korumak için var oluyorlar. Küçüklükten beri pencere ile yuva arasında kesin benzerlikler kuran sanatçı, onu koruyan ve kollayan, bir yandan sığındıgı bu nesneleri öte yandan da özgürlüğü ile arasına girmiş engeller olarak kabul edip değiştirmeye yelteniyor. Nermin Ülker’ in kendi dünyasındaki bu hesaplaşmaları biçimle, renkle, malzemeyle bir tür süblimasyona uğratmasını “Penceremden” başlıklı ilk kişisel sergisinde izliyoruz.