Serkan Yüksel

Uykudan Önce

8 - 31 Ekim 2015

Serkan Yüksel’in Uykudan Önce başlıklı solo sergisi, güncel politik eleştiri dilini, titiz bir teknikle birleştiriyor. Sanatçı, açık politik tavrını, hazır nesne olarak kullandığı eril belgeler üzerine tığ gibi işliyor. Katman katman açtığı belleğin içinden; katilleri, avcıları, kurbanları olduğu kadar geleceğin kahramanlarını da söküp çıkarıyor. “Uykudan önce” anlatılan masalların, uyanışın sivri dilli ütopyaları olabileceğini gösteriyor bize.
Hatırlamak, gayri-meşru yaşamları kurtarmak ve derin uykudan yeni masallara uyanmak için.
Serkan Yüksel, ‘Uykudan Önce Sergisi’nin en önemli işlerini ve kavramsal çerçevesini Gezi günlerinde oluşturmuş. Kolektif belleğin, resmi tarihle nasıl çarpıştığını ve ütopyayı yarattığını, Gezi direnişi sırasında görmüş. Geçmiş, bugün ve geleceğin iç içe geçtiği, anakronik bir kurgu faaliyeti olarak nostaljik değil fakat devrimci bir hatırlama biçimi fikrini orada geliştirmiş.
Serkan Yüksel, gazeteleri, patronları, haritaları; perdeleyen, ölçen, biçen, kalıba sokan, kimliklendiren söylemleri, heykeltıraş kuvvetiyle yontuyor ve cerrah titizliğiyle kesiyor.
Barbarlığın kayıtlarını tutan kâğıdın et kalınlığında bir şey arıyor. Tümör gibi bir şey, orada takılı kalmış, sızlayan bir şey arıyor. Belleğe kıymık gibi batmış bir anı, bir cümle, bir imge, bir gölge, bir ses… İşte onu belleğinde bulduğunda, tek bir anı tarihin içine koca bir taş gibi düşüyor, zamanın katmanları yelpaze gibi açılıyor.
“Uykudan Önce” sergisi, unutmamayı seçmiş herkes için ama özellikle 12 Eylül’de çocuk olmuş bir nesil için çarpıcı bir hatırlama deneyimi vaat ediyor. Sergi 08 – 31 Ekim tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izlenebilir.