Jochen Proehl

45'likler / Ege Anıları

16.09 - 31.10.2021

Jochen Proehl, mimari ve kentsel yapıların, peyzaj ve yeryüzünün anatomileri üzerine büyük formatlı resim serileri üzerinde çalışırken, bu eserlerin bazı yönlerini izole ederek ufak boyutlu resimlere dönüştürdü – tıpkı eskiden müzisyenlerin, bir albüm çıkardıklarında, bir veya iki parçayı 45’lik plâk olarak yayımlamaları gibi…

Proehl bu yüzden bu çalışmaları 45’likler olarak adlandırıyor.

Pandemi, sanatçıyı uzun süre çalışmalarıyla küçük bir alana sınırlandırdı ve dolaysıyla inzivada ufak resimlerine devam etti. Bu süre içinde, bu tuvaller üzerinde çalışması kendiliğinden hayat buldu ve bir ana format haline geldi.

Yeryüzünün ve mimarinin anatomisi gibi ana konularına spontane izlenimler ve fikirlerin yanı sıra yeni temalar ve pandemi sırasında erişilemeyen manzaraların anıları da katıldı…

Sergi, bu yaratı sürecinden bir seçkiyi gösteriyor ve 45’likler çalışmalarını ilk kez bağımsız bir eser grubu olarak sunuyor.