Sevim Sancaktar “Self”C.A.M Galeri27/09/2012 - 3/11/2012

Kimlik, sınır ve yersizlik hislerini aidiyet çerçevesinde biraraya getiren Sevim Sancaktar, bu gelgitler etrafında oluşan kırılgan çemberi anlamak için bir deneme sunuyor. Kimlikler üzerinden varol(ama)ma hissini belki anlama değil ama hissetme çabası.

Sancaktar bir yandan kendi ailesinin Balkanlardan göç ettiği sürece tanıklığını sorgularken, bir yandan da Riga`da gittiği bir sanatçı misafirlik programı sürecinde Sovyet döneminde Letonya`ya gelmiş diğer Sovyet ülke vatandaşlarının yaşadığı vatandaşlık sorunu üzerine ürettiği işleri de sergiye dahil ediyor. Yaşanılan ülkeden gitmek veya ülkede kalmayı tercih etmenin, değişen kimlikleri ve insanların hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını iki farklı hikaye üzerinden irdeliyor. Yer değiştirmelerin mevcut sistem ve devlet düzeninin değişmesiyle farklı hikayeleleri getirebildiği benzer noktaları tekrar hatırlatıyor.

Sergi daha önce üretilmiş fotoğraf ve dökümanlardan da yola çıkarak temsil etme sorunsalını sergiye dahil ediyor. Zaman içerisinde değişime/dönüşüme uğramış “self” kimlikleri irdelemeye çalışıyor, yeni kimlikleri veya kimliksizliştirmeleri düşünmeye katkıda bulunuyor.