Mustafa Özbakır
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Neslihan Başer
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Nihal Martlı
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Rugül Serbest
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Ayşe Bezenmiş
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Dieter Mammel
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018
Sevgi Taner Avcı
Ruhuma Asla

08.03.2018 - 07.04.2018

Ruhuma Asla

 

Ayşe Bezenmiş

Dieter Mammel

Mustafa Özbakır

Neslihan Başer

Nihal Martlı

Rugül Serbest 

Sevgi Taner Avcı

 

08 Mart 2018 - 07 Nisan 2018

 

C.A.M Galeri Mart ayında ülkemizde ve tüm dünyada hala toplumların merkezinde güncelliğini korumakta olan ‘kadın olma’ sorunsalını bir kez daha sanat aracılığı ile ele alıyor. Ataerkil toplum yapısı sonucunda ezilen, tecavüze uğrayan, şiddet gören, öldürülen ve kendisine yüklenen kalıpların dışında var olabilme mücadelesi vermeye çalışan kadına bu sergi ile bir kez daha dikkat çekmeye çalışılıyor. Cinsiyet farklılığının altının sürekli çizildiği, ‘insan’ kavramının erkeği niteler biçimde ele alındığı toplumlarda kadının kendini ifade edebilmesinin yollarından biri de hep sanat olmuştur. Kadın birey olarak var olabilmenin zorlukları, bedene alınan darbelere rağmen ruhun güçlenerek direnmesi ve asla teslim olunmaması serginin dikkat çekmeye çalıştığı konularının başında yer almaktadır.