Sinan Tuncay SentetikC.A.M Galeri29.09.2016 - 29.10.2016

Sinan Tuncay’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi «Sentetik», sanatçının son üç yıl içinde hazırladığı fotoğraf ve video çalışmalarını bir araya getiriyor. Çekilen ve bulunan imajlarla oluşturulan detaylı kolajlar, ataerkil yapının şekillendirdiği toplumsal cinsiyete, melankolik bir Türk nostaljisi üzerinden yaklaşıyor.

«Sentetik», Minyatür Sanatı’ndan esinlenerek tek kaçışlı perspektife ters duran, iki ve üç boyut arasında seyreden, fotografik hiyerarşi dünyaları sunuyor. Gerçeği, minyatüre; kamuyu, özele dahil eden imajlar, seyirciyi, cinsiyetin modernite ve muhafazakarlık çelişkilerini deneyimlemeye davet ediyor.