Ayşe Bezenmiş, Dieter Mammel, Mustafa Özbakır, Neslihan Başer, Nihal Martlı, Rugül Serbest, Sevgi Taner Avcı Ruhuma AslaC.A.M Galeri08.03.2018 - 15.04.2018

 

RUHUMA ASLA…

08.03.2018 – 15.04.2018

Ayşe Bezenmiş - Dieter Mammel -Mustafa Özbakır - 

Neslihan Başer - Nihal Martlı - Rugül Serbest - 

Sevgi Taner Avcı

 

 

C.A.M Galeri Mart ayında ülkemizde ve tüm dünyada hala toplumların merkezinde güncelliğini korumakta olan ‘kadın olma’ sorunsalını bir kez daha sanat aracılığı ile ele alıyor. Ataerkil toplum yapısı sonucunda ezilen, tecavüze uğrayan, şiddet gören, öldürülen ve kendisine yüklenen kalıpların dışında var olabilme mücadelesi vermeye çalışan kadına bu sergi ile bir kez daha dikkat çekmeye çalışılıyor. Cinsiyet farklılığının altının sürekli çizildiği, ‘insan’ kavramının erkeği niteler biçimde ele alındığı toplumlarda kadının kendini ifade edebilmesinin yollarından biri de hep sanat olmuştur. Kadın birey olarak var olabilmenin zorlukları, bedene alınan darbelere rağmen ruhun güçlenerek direnmesi ve asla teslim olunmaması serginin dikkat çekmeye çalıştığı konularının başında yer almaktadır.

Tarih öncesi ve medeniyetin ilk döneminde kadının hayat verme özelliğinden dolayı toplumda kadına özel bir yer verilmiştir. Bunun en önemli dışa vurumu eski dönem tapınaklarında bulunan birçok ana tanrıça figürleriyle ortaya çıkmıştır. Kadının hayat verme gücünün nasıl oluştuğunu anlamaya ve kavramaya başlayan toplum erkek egemen bir yapıya dönüşmüş ve daha önceleri ilgi odağında olan kadın baskılanarak tüm hayatı kontrol altına alınmak istenmiştir. Daha önce her zaman var olan ancak 1900’lü yıllarda şiddeti daha da yükselen kadın hareketleri bir uyanışa dönüşmüş ve kadın toplum içerisinde hakkettiği eşit ve özgür bir şekilde varolabilme mücadelesini hızlandırmıştır. Neslihan Başer, bu sergi için ürettiği işiyle bin yıllardır süregelen bu baskıyı ve kadının bu baskıya karışı verdiği mücadeleyi anlatıyor.