Karma Sergi Pastoral Diyaloglar IIC.A.M Galeri17.11 - 31.12.2016

PASTORAL DİYALOGLAR II

17 Kasım – 31 Aralık 2016

 

Sanatçılar:

 

Dieter Mammel

Mahmut Celayir

Murat Durusoy

Neslihan Başer

Serkan Yüksel

Sinem Yıldırım

Yusuf Aygeç

 

 

C.A.M. Galeri sonbahar aylarında toprağın ve doğanın o erişilmez gizemini, gücünü ve devinimini farklı mediumlar ile aktaran sanatçılardan oluşan bir grup sergisi düzenliyor. Celayir bitkilerin form ve renk çeşitliliğini kozmik bir hareketin döngüsü içinde resmederken, Murat Durusoy tecavüze uğrayan kentlerin doğa karşısındaki çırpınışlarını fotoğraflarıyla belgeliyor, Neslihan Başer insan ve doğa ilişkilerini kumaş ve nakışlarla oluşturduğu resimleri ile aktarıyor, Yusuf Aygeç ise kayıp cennet arayışlarını

desenleri ve parçalanmış tuvalleriyle izleyiciye sunuyor. Serkan Yüksel kağıt kesim resimleriyle günümüz insanının içinde bulunduğu şartlarla hayvanları özdeşleştirerek eleştirisini yapıyor, Dieter Mammel insan bedeninin devinimini ve doğa ile uyumunu sade bir dille ham canvas üzerine mürekkep ile aktarıyor, Sinem Yıldırım sonsuz hazzı somutlaştırdığı  postmodern cennet

tasvirlerini yağlı boya çalışmalarıyla  izleyiciye sunuyor.

 

Pastoral Diyaloglar II hep birlikte çıkılan bir yolculuk, bir varolma deneyimi, bir başka deyişle kayıp cennet ve kimlik arayışıdır. Sergi  17 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izlenebilir .