Emir Uras “Kutsal”C.A.M Galeri2/5/2013 - 2/6/2013

“Bu sergide, insanın içinde barındırdığı kutsallık hissini tetikleyen ve yüzleşmesini sağlayan şekilleri araştırdım.
Her şekil kendi duruşu ve ifadesi ile yüceliği kutlayan, yerden bağımsız bir cisme dönüşüyor. Saflığı, güzelliği ve hayatın kaynağının sonsuzluğunu simgeleyen…Bütünden kopmaksızın kendilerini ifade ediyor, birlikteki çokluğu, çokluktaki birliği anlatıyorlar. Kendi karakterlerini yansıtmalarına rağmen, birbirleri ile olan ilişkilerinde parçalanmış bütünlüğü ifade ediyorlar.”

Emir Uras