Neslihan Başer Kalpten DuyulanC.A.M Galeri07.04.2016 - 30.04.2016

Neslihan Başer «Kalpten Duyulan» adlı ikinci solo sergisinde, doğa, kadın ve aidiyet kavramlarının birbiriyle olan ilişkilerini romantik ve melankolik bir bakış açısıyla tuvallerinde işliyor.

 

Sanatçı, kendi nakış ve dikiş makinaları ile ürettiği farklı dokulara sahip nakışları birlikte kullanarak, önceki üretimlerine göre yoğunlaştırarak, işlerine teknik açıdan farklı bir boyut kazandırıyor. Başer, 19. Yüzyıl romantizm akımındaki resimlere benzer bir biçimde doğanın içerisinde yalnız konumlandırılmış insan gürüne, renkli kumaş parçaları arasında adeta doğal ortamlarına «batmış» kadın karakterler üzerinden atıfta bulunurken; içerik açısından da enigmatik bir derinliğe doğru gitme çabası içerisinde.

 

Doğa ile bir bütün olduğunu bilen kadının, içsel hesaplaşmaları sonucunda kalbinde duyduğu korku ve kaygı zaman içinde huzur verici ve özgürleştirici bir yalnızlığa dönüşüyor. Sanatçının resimlerinde yoğun bir biçimde işlenerek iç içe geçmiş nakışlar ve iplikler duygu ve düşüncelerin birbirine hükmetme çabasını simgeliyor.