Bedri Baykam, İsmet Doğan, Johanna Wezyk, Katerina Belkina, Nihâl Martlı, Özlem Şimşek Imitating History…C.A.M Galeri17 Mayıs – 23 Haziran 2017

Bedri Baykam, İsmet Doğan, Johanna Weyzk, Katerina Belkina, Nihal Martlı, Özlem Şimşek
Imitating History…
17 Mayıs – 23 Haziran 2017

Yaratı süreci sanatçının bir yandan kendi benzersiz hikâyesini ortaya koyması olduğu gibi diğer yandan da kendisinin tarih içindeki yerini aradığı ve üretimlerini tarihin içinde var etmeye çalıştığı paralel bir evren gibidir. Tarih hep sanat tarihini, tarih ve sanat tarihi ise sanatçıları daima ilgilendirmiş; sanatçıların öznel yaklaşımlarının eleğinden geçerek eserlerine yansımıştır. Sanat tarihine baktığımızda birçok sanatçı farklı dönemlerde ya da disiplinlerde olsalar da etkileşim içinde olmuşlardır. Hikâyeler değiş tokuş edilmek üzere vardır.

‘Imitating History…’ sergisi üretimlerinde gerek sanat tarihinden, gerek kendi kişisel mitolojilerinden, gerekse tarihin kendisinden beslenen sanatçıların disiplinler arası yapıtlarını bir araya getiriyor.

“Imitating History…” 17 Mayıs – 23 Haziran 2017 tarihlerinde C.A.M. Galeri’de izlenebilir.