Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci, Nihal Martlı Hafif Pembeleşinceye Kadar…C.A.M Galeri05.05.2016 - 05.06.2016

«Kadın olma» sorunsalı, küresel boyutta toplumların gündeminin merkezinde güncelliğini korumaktadır. Cinsiyet farklılığının sosyal boyutunun ihmal edilmesi ve ataerkil toplum yapısının kadın bedeni üzerindeki baskısı dolayısıyla ezilen, öldürülen,
tecavüze uğrayan, şiddete maruz kalan ve ikinci sınıf olarak nitelendirilen, kendisine atfedilmiş kalıpların dışında var olma mücadelesi vermeye çalışan kadının sesi, «Hafif Pembeleşinceye Kadar…» sergisinde sanat aracılığı ile bir kez daha duyurulmaya çalışılıyor.

 

Düşsel yaşamda son derece önemliymiş gibi resmedilirken, gerçek yaşamda nasıl değersizleştirildiğinin, şiirlerde romanlarda tüm konuyu kaplarken tarihte nasıl hiç görülmez hale getirildiğinin, masallarda lmlerde hükümdarların yaşamlarına hükmederken gerçek hayatta erkeğin parmağına yüzük geçirdiği kölesi haline nasıl dönüştürüldüğünün hesaplaşması bir kez de bu sergi aracılığıyla ele alınıyor.

 

«Hafif Pembeleşene Kadar…» başlıklı karma sergi; kadın sorunlarını sanatsal üretimlerinin merkezine koyan ve farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getiriyor.